Getting Started

Bạn mới sử dụng Adbrix? Những thông tin giúp bạn mau chóng tiếp cận giải pháp

Tài khoản và quản lý app

Hướng dẫn quản lý app, người dùng và tài khoản AdBrix.

Xem tất cả 8 bài viết

Phân tích dữ liệu và cài đặt Dashboard

Hướng dẫn cài đặt Data Explorer để truy vấn dữ liệu và tạo Dashboard để bắt đầu phân tích.

Xem tất cả 9 bài viết

Cài đặt Attribution

Hướng dẫn tạo tracking link và cài đặt Attribution để đo lường hiệu quả quảng cáo

Xem tất cả 9 bài viết

Cài đặt Ad Partner quan trọng

Hướng dẫn cách cài đặt chiến dịch quảng cáo với một số Ad Partner quan trọng

Fraud Kill-Chain

Hướng dẫn về logic và cài đặt tính năng Fraud Kill-chain

Xem tất cả 8 bài viết

Audience Studio

Công cụ phân tích nhóm cohort, tải adid/idfa nhằm thực hiện targeting push, targeting ads campaign

Data Studio

Dữ liệu được thu thập và phân tích trên adbrix có thể được trích xuất trực tiếp hoặc sử dụng report API